SERVEIS

 • Xarxes de distribució de MT
 • Xarxes de distribució de BT
 • Centres de transformació i mesura
 • Enllumenats públics
 • Generadors
 • BT (electrificació)
 • Automatització i control
 • Tele-gestió
 • Il·luminació
 • Aire condicionat domèstic i comercial
 • Climatització industrial
 • Sistemes de Volum de Refrigerant Variable (VRV)
 • Tractaments de ventilació i filtració d’aire
 • Calderes
 • Terra radiant
 • Bombes de calor
 • Sistemes de gestió i control
 • Sonorització TV i satèl·lit
 • Xarxes de veu i dades
 • Xarxes de fibra òptica
 • Seguretat, intrusió i control
 • Video vigilància
 • Alarma
 • Control d’accessos
 • Detecció d’incendis
 • Tractament d’aigues
 • Reg
 • Sanejament
 • ACS (Aigua calenta i freda)
 • Captació
 • Depuració
 • Protecció contra incendis
 • Gasos tècnics
 • Gas Natural
 • Aire comprimit

Tens un projecte?  Sol·licita’ns pressupost

Tens un projecte?  
Sol·licita’ns pressupost